• Teaser

Благоприятни посоки за работа

посоки фън шуйСпоред Фън шуй всеки от нас има четири благоприятни посоки и четири неблагоприятни. Те се определят от годината на раждане и пола на човека. Препоръчва се по време на работа и по време на сън да използваме благоприятните си посоки. Две от благоприятните посоки са особено добри за работа. Едната се казва “Благоденствие” и представлява прогреса, финансовия успех и жизнеността. Другата е посока “Лично развитие” - увеличава личните възможности и способности. Работейки зад бюрото си, човек трябва да е с лице към благоприятната посока. Посоката трябва да се определи с компас.Ако не можем да ориентираме така работното си място, добре е поне да избягваме неблагоприятните посоки.

Другите две благоприятни посоки, които се използват повече за спане, но ако няма избор, може да се използват и за работа са "Здраве" е "Дълголетие": http://www.fengshuibg.com/articles/articles/133-2010-09-13-08-23-09

Най-благоприятните посоки за работа за мъже

Година на раждане

Рождена звезда

Посока “Благоденствие”

Посока

“Лично развитие”

1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991

9

Изток

Юг

1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987

4

Север

Югоизток

1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990,

1

Югоизток

Север

1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992

8

Югозапад

Североизток

1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985

6

Запад

Северозапад

1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984

7

Северозапад

Запад

1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988

3

Юг

Изток

1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1989

2

Североизток

Югозапад

 

Най-благоприятните посоки за работа за жени

Година на раждане

Рождена звезда

Посока “Благоденствие”

Посока

“Лично развитие”

1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991

6

Запад

Северозапад

1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987

2

Североизток

Югозапад

1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986,

1

Югоизток

Север

1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992

7

Северозапад

Запад

1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985

9

Изток

Юг

1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989

4

Север

Югоизток

1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988

3

Юг

Изток

1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990,

1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984

8

Югозапад

Североизток

 

Уточнение! Началото на Китайската Нова Година не съвпада с нашата – при тях всяка година е на различна дата през месец януари или февруари. В тези таблици се има предвид китайската нова година. Има майстори и школи, които са приели начин на изчисление, при който за начало на прорицателната година се приема началото на слънчевата нова година, т.е. 4 или 5 февруари.

В статията се разглеждат принципи за разположение на бюрото само според Школата Ба Джай. Мъдро би било да се направи анализ и да се види разпределението на енергиите според Школа на формата и според Школата на летящите звезди. Последната школа не е лесна за разказване в статията, има много концепции и обикновено се изучава на курсове. За благоприятното разположение на бюрото според стаята може да прочетете тук: http://www.fengshuibg.com/articles/articles/53-2008-10-13-05-54-31.html

 инж. Елза Панайотова
Фън шуй експерт
http://www.fengshuibg.com/

публикувано в
http://comfort.bg  май 2006

Авторските права върху публикациите принадлежат на сайта www.fengshuibg.com. Материали или части от тях могат да се ползват при условие че е цитиран автора, има линк към източника и имате разрешение от нас за това. Благодарим предварително!