• Teaser

Школата на стремежите - това не е класически ФЪН ШУЙ

(13 гласа, рейтинг 4.69 от 5)

"Школата на стремежите" е съвременна школа във ФЪН ШУЙ /тя е далече от истинския дълбок Фън Шуй, повече виж най-отдолу на статията/, която разделя всяко пространство на осем сектора и централна зона. Секторите може да се поставят върху схемата на дома, офиса, магазина или върху схемата на всяка отделна стая. Всеки сектор се свързва с определена област или стремеж в живота. Имената на секторите говорят сами за себе си: "Кариера", "Знание, самопознание", "Семейство, здраве", "Богатство", "Слава, просперитет", "Брак, взаимоотношение", "Деца, творчество", "Покровители, пътешествия". Ако формата на даденото пространство е квадратна или леко правоъгълна, то тези сектори са в баланс. Ако формата е Г-образна, Т-образна, дълъг правоъгълник, силно начупена и т.н., то някои сектори са ощетени и на хората не им върви в съответната сфера от живота, има проблеми. Затова такива форми подлежат на енергийно балансиране, с цел положителни промени в живота.

 стремежи фън шуй

Картинка е от книгата на Stephen Skinner "FENG SHUI The traditional oriental way to enhance your life".

Този метод е създадена през 80-те години на миналия век от Томас Лин Юн - основател и на секта в тантрически будизъм. Целта му е била максимално упростяване на Фън Шуй. Това е довело до това, че тази школа съвсем не прилича на древния класическии Фън Шуй. който е на повече от 5000 г. Но методът се радва на голяма популярност. Много хора, преглеждайки имената на секторите, могат да си дадат ясна сметка какво не върви и кое биха искали да променят в живота си. А това вече е поемане на отговорност за собствените действия и желание за промяна. Съответно всеки предмет или символ, поставен в съответния сектор с цел промени, е съпроводен с много положителни мисли и емоции на хората. Наистина, това повече прилича на позитивно мислене и на така наречената "котва" от психологичните похвати.

Методът е лесен за използване. Има два начина за разполагане на секторите: спрямо входната врата на пространството или спрямо географските посоки. При първия начин сектор "Кариера" е там, където е стената с входната врата. Съответно сектор "Богатство" е най-отдалеченият ляв ъгъл, сектор "Брак, взаимоотношения" е най-отдалеченият десен ъгъл и т.н. Разположението на секторите един спрямо друг е еднакво и при двата начина. При втория начин сектор "Кариера" е на север, сектор "Богатство" е на югоизток, сектор "Брак, взаимоотношения" е на югозапад и т.н. Аз смятам втория подход за по-точен и успешен.

Като сектори, по-силни са "големите сектори", т.е. на цялото пространство, отколкото секторите на отделните стаи. Секторите на отделните стаи може да се стимулират тогава, когато не е удобно или не може да се стимулират "големите секторите". Например, когато искаме да стимулираме сектор "Брак, взаимоотношения", но този сектор попада в санитарния възел. Не е удобно да го стимулираме там. В този случай, може да стимулираме сектор "Брак, взаимоотношения" на спалнята. Друг пример: определен сектор изобщо липсва поради неправилна форма на пространството, например Г-образна форма на апартамент. В този случай, определено е желателно да стимулираме стремежа, свързан с липсващия сектор по някакъв начин, например чрез секторите на стаите.

сектори фън шуй


Искам да обърна внимание на това как да намерим центъра на пространството, защото при неправилните форми на пространството това е по-трудно. Много хора се затрудняват в намирането на центъра, а от там и в разполагането на секторите. В някои книги се обяснява, че центърът на пространството се намира като допълним фигурата до правоъгълник и пресечната точка на диагоналите е търсеният център. Това е един начин. Другият е - центърът на пространството е "центърът на тежестта". Има три начина за намирането му: чрез математически изчисления, чрез използване на компютърна програма от рода на AutoCAD и трети начин, за който ще разкажа сега, тъй като е най-лесен. Правим малка схема на дома, например на хартия формат А5, подлепяме я на картон (или принтираме направо върху картон) и изрязваме по контура на стените. Поставяме схемата върху върха на игла "на кантар" докато тя застане в равновесно положение. Това е исканият център.

Това е съвременна школа, далече от истинския дълбок Фън Шуй. Дълбоки и класически школи са Школа на формата, Школа на Летящите звезди и др.

Пожелавам ви да разпознавате истинския Фън Шуй от Fast Food Фън Шуй за да има полза от това, което правите в тази насока! Аз съм готова да съдействам.

 

Авторските права върху публикациите принадлежат на сайта. Материали или части от тях могат да се ползват при условие че е цитиран автора, има линк към източника и имате разрешение от нас за това. Благодарим предварително!

 инж. Елза Панайотова
Фън шуй консултант
https://www.fengshuibg.com/