• Teaser

Фън Шуй в спалнята и детската – как да разположим леглото

(33 гласа, рейтинг 4.39 от 5)

Къде да сложим леглата в спалнята и детската стая – общи правила

В тази статия ще разкажем общите правила за разполагане на легло. Те могат да се приложат лесно от всеки. Но има и много по-съществени и работещи принципи, за които – в края на статията.

Ето ги общите правила.
- Леглото на брачни партньори трябва да е двойно и поставено така, че да се минава от всичките му страни, освен откъм главата. Т.е. то е опряно на стена откъм главата и свободно се минава от останалите му три страни. Откъм главата може да има ракла.

- Легло на дете в детската стая се слага с дългата си страна опряно на стената. То трябва да е единично или най-много персон и половина. Не е добра идея вариантът, който често виждаме по американските филми – единично легло по средата на стаята, опряно на стена само откъм главата.

 - Легло не се поставя с крака към вратата. Има се предвид точно срещу вратата на стаята. Виж схемата по-долу.

 - Откъм главата е добре да има плътна цяла стена, а не прозорец или ниска стеничка.

 - Добре е леглото да не е на потока енергия врата-прозорец. Подходящо място е мястото с най-спокойна енергия. Там преобладава енергията ин, която ни е нужна за да се наспим през нощта.

 - Леглото не бива да се поставя под видима греда и/или в ниската част на скосен таван. Особено ако таванът не е достатъчно висок или скосението е под по-голям ъгъл. Гредите влияят най-много на тези части на тялото, над, които се падат.

 - Ако в стаята има ъгли на стени, то те не трябва да сочат към леглото. За целта проследяваме външната ъглополовяща на ъгъла накъде сочи.

 - Геопатология (вредни вълни от земята) – това не е тема на Фън Шуй, но е хубаво да се проверява за наличието на геопатология под леглото. Все пак в леглото прекарваме 7-8 часа и въздействието и би било значимо. Ако леглото не може да се премести, има неутрализатори за геопатология. Геопатологията се открива с радиестезични багети или махало.

 - Добре е човек от леглото да може да вижда вратата на стаята. Това дава спокойствие. При някои стаи със странна форма (Г-образни например) може човек да се изкуши да не спази това правило, но по-добре е да се съобрази.

Това са общите, лесно разбираеми и приложими правила. Какъв е по-сериозния подход?!

Според Школата на Летящите звезди добре е да изберем:
- стая с благоприятни звезди (енергии) да конкретните хора, които спят там
- място (сектор) в стаята с благоприятни звезди (енергии) за конкретните хора
- врата на стаята да е в сектор с  благоприятни звезди (енергии) за конкретните хора, които спят там
- благоприятна посока за всеки.

При тези анализи се използва геомантския хороскоп на дома и личние рождени звезди (Гуа) на хората.
Да съчетаем всичките тези фактори понякога е много трудно и се налага да нарушим някое от общите правила. И всеки случай е много индивидуален.

легло с крака към вратата, фън шуй

Положение на леглото с крака точно към вратата се счита за най-неблагоприятно. Това е така наречената “позиция на покойника”.

място на легло, фън шуй

Това е най-благоприятното разположение на леглото спрямо самата стая. Но положението на леглото трябва да се съобрази и с геомантския хороскоп и личните характеристики на хората.

 легло под прозорец, фън шуй

Разположението с глава под прозореца не е най-удачното. Но ако се окаже, че това е благоприятно за хората според Школата на Летящите звезди, може да се експериментира леглото да се постави така В този случай през нощта прозорецът трябва да се затваря с плътно перде или щори.

 посоки на спане, фън шуй

Това разположението на леглото е на потока енергия “врата-прозорец”. Не е най-удачното, но може да се използва.

 

 легло и поток на енергията, фън шуй

Позицията на леглото не е много добра, по-добре би било вратата да е в другия край на стената, както е показано на рисунката вдясно.

 добро място на легло, фън шуй

При такова разположение на врата – прозорец, позицията на леглото е много добра.

 

Бъдете благословени със здраве, любов и осъзнатост!

Авторските права върху публикациите принадлежат на сайта. Материали или части от тях могат да се ползват при условие че е цитиран автора, има линк към източника и имате разрешение от нас за това. Благодарим предварително!

 инж. Елза Панайотова
Фън шуй консултант
https://www.fengshuibg.com/