• Teaser

Енергийно въздействие на телевизор и компютър

(9 гласа, рейтинг 5.00 от 5)

Защо е вредно да заспиваме пред телевизора и защо е мъдро да изключваме компютъра преди сън през погледа на Фън Шуй

Предлагам на вашето внимание една статия на руския академик Евгений Файдъш за психотронното въздействие на телевизорите и компютрите.  Евгений Файдъш е академик на Росийската академия на естествените науки и на Международната академия по информатика. Автор е на повече от 100 статии и патенти и на 7 книги. Интересен учен и практик, прилага древните знание в съвремието.

 

PCTV neutralizerЗА ТЕЛЕВИЗОРА

От гледна точка на Фън Шуй, съвременният телевизор  представлява едновременно генератор на жизнената енергия Ци, мощен модулатор на потоците на Ци и тънкоматериален канал (врата), съединяващ вашата квартира с други области на пространството - както на плътното физическо пространство, така и на тънкоматериалното.
Ефектът на действие на телевизора като генератор на Ци е много лесно да се почувства. Изключете антенния кабел и включете телевизора, изберете канал, на който няма нито звук, нито изображение и вие ще можете да усетите потока на Ци, генериран от екрана. За да разпознаете по-добре качествата на тази “телевизионна” Ци, може де използвате биодетектор. За биодетектор може да послужи домашно животно: куче, котка, птичка, рибки. Ако насочите към тях екрана на работещ телевизор (например, към спящо куче или котка), то тяхното самочувствие достатъчно бързо ще се развали. Ако същото това се направи с  живи цветя, то ще видите, че те ще увяхнат доста по-бързо, отколкото аналогични цветя, но в друга част на стаята. За появата на този ефект са достатъчни 40-60 минути работа на телевизора.
От това е ясно, че Ци, генерирана от телевизора е достатъчно далеко от  благотворната Шен Ци. Но  много по-разрушителна може да бъде информационната модулация, излизаща от телевизора. Тя въздейства не само на “телевизионната” Ци, но и влошава характеристиките на цялата Ци, циркулираща из дома. Да се убедите в това е много лесно. Включете програма, по която има много реклама. Оставете включен телевизора и излезте примерно за един час от дома. Когато се върнете, ще усетите, че енергията на дома се е влошила, може да се появи сънливост, умора, влошаване на настроението – с една дума възниква целият набор от симптоми на дефицит на жизнена енергия.
Но, телевизора може да създаде и добра модулация на жизнена енергия. Ако включите видеозапис с красиви изгледи от растителния и животински свят или с приятна музика, то качеството на Ци рязко ще се усили.
Що касае тънкоматериалните същности, способни да проникнат във вашия дом, то с тях е по-добре да не се експериментира, а да се постараете да вземете всички защитни и профилактични мерки. В това отношение най-опасна е ситуацията, когато човек заспива през екрана на работещ телевизор. До какво може да доведе това, много добре е показано във филма на Спилбърг “Полтъргайс-1”.

 

neutralizerЗА КОМПЮТЪРА

Компютърът и телевизионните игри могат да оказват много по-силно влияние на Фън Шуй на дома отколкото телевизора. Това е свързано с факта, че седейки пред телевизора ние играем достатъчно пасивната роля на зрител, а с компютъра взаимодействаме активно. От друга страна, ние седим много по-близо до видеомонитора на РС, отколкото до екрана на TV. От тези два факта произтичат много по-силни и интензивни психоенергетични ефекти.
Освен това съвременният домашен компютър е несравнимо по-сложна информационна система, отколкото телевизора и има значително по-широки възможности за взаимодействие със света на духовете. А интернет превръща компютъра в значително “по-широка” врата.
Всичко това налага особено внимание към разположението на компютъра при планирането на дома.
академиккад.

Евгений Файдъш

Съществуват съвременни средства – неутрализатори, които може да се използват с цел трансформиране на тези неблагоприятни въздействия:
https://www.fengshuibg.com/proposals/shield.html

Хармоничен и балансиран Фън Шуй!

Превод на статията със съкращения:
Елза Панайотова
Фън шyй eĸcпepт
httр://www.fеngѕhuіbg.соm/