• Teaser

Взаимодействие на петте елемента във Фън Шуй

(21 гласа, рейтинг 4.62 от 5)

5 елемента като база в теорията и практиката на Фън Шуй – как си взаимодействат

Според древното китайско учения Фън Шуй и според всички учения, идващи от Изток, съществуват 5 основни елемента - база на всичко във Вселената, включително човека и средата, в която живеем. Петте елемента се наричат също „Пет стихии”. Тези 5 елемента се намират в постоянно взаимодействие помежду си. Те представляват база, на която може да бъде описано всяко едно нещо, действие или каквото и да било във видимия за нас свят. Взаимодействието между тях може да е пораждащо, разрушително, отслабващо. За целта ще ни помогне схемата, която много добре описва взаимодействието между петте елемента.

5elementa.jpg
По стрелките на кръга е Цикъла на пораждане. Огънят поражда Земята, например Огънят на вулканичната дейност създава пепел, която се натрупва във вид на почва. Земята поражда Метала, например в недрата си Земята създава метални руди. Металът поражда Водата, наприме когато се нагрее, той се втечнява. Водата създава Дървото, например в природата дърветата не могат да живеят без вода. Дървото създава Огъня, например в огнището с дърва.


Тези елементи съответстват и на ниво човек, органи, емоции, цветове, материали, форми, посоки на света и др. Петте елемента по-често присъстват като комбинации, отколко в чист вид.

Китайската астрология „Четири стълба на съдбата” описва всеки човек в момента на раждането му като система от 8 елемента. По този начин човек може да бъде определен като Слаба Вода, Силно Дърво и т.н. и на тази база да се реши какво е добре за него. Примерно за човека Слаба Вода благоприятни са елементите Метал и Вода, защото те го поддържат.


По стрелките на петолъчката е Цикъла на разрушаване, или по друг начин казано Цикъл на контрол. Огънят контролира Метала като го разтапя. Металът контролира Дървото, например като го сече. Водата гаси Огъня и т.н.

Когато имаме два елемента, които се намират през един, т.е. по Цикъла на разрушаване, елементът между тях може да трансформира конфликта. И така се образува още един цикъл, който се нарича Цикъл на редуциране.

Пример на приложение – прочистване на черен дроб и жлъчка. Това прочистване се прави от февруари до май, т.е. през пролетта (китайската пролет започва на 4 февруари) когато е силен елемента Дърво, а Дърво е елемента на органите черен дроб и жлъчка. Ето това е добре направена схема на прочистване, съобразено с енергиите в природата.

Как на практика може да се използва това - това е друга статия за Петте елемента.

Бъдете благословени със здраве, любов и осъзнатост!

Авторските права върху публикациите принадлежат на сайта. Материали или части от тях могат да се ползват при условие че е цитиран автора, има линк към източника и имате разрешение от нас за това. Благодарим предварително!

 инж. Елза Панайотова
Фън шуй консултант
https://www.fengshuibg.com/