Кристална мандала 22
Кристална мандала 22

 

Финансово изобилие и радост от живота.

 

Кристалите в тази мандала помагат да повишим себеуважението и самоуверенноста, повишават мотивацията, активират креативността и окуражават себеизразяването. Те повишават вътрешното спокойствие, така че да се даде предимство на мъдростта, помагат за преглед на информацияга, за анализиране на ситуациите и за тяхното управление в положителна посока. Енергията на мандалата ни съдейства да отворим съзнанието си за възможностите, които могат да се появят, усилват интуицията, дават ни повече търпение, спокойствие и радост от живота.

Подложка от стъкло с диаметър 32 см. 300 лв.