Кристална мандала 24
Кристална мандала 24

Радост и удоволствие от живота, безусловна любов и приемане на себе си и на другите.
Енергията на Мандалата съдейства за повече жизнерадост и поглед на нещата от хубава им страна, особено когато сме мрачни или паднали духом. Дава защита, помага ни да си спомним радостта, удоволствието и вълшебството в живота. Съдейства: за освобождаване от безпокойство и чувството за безсилие; за засилване на себеуважението и вярата; увеличаване на жизнената енергията. Помага да се съсредоточим върху красотата, която носим у себе си, както и да приемем другите такива, каквито са. Увеличава и хармонизира жизнената енергия в дома.

Подложка от стъкло с диаметър 32 см. 300 лв.