• Teaser

Фън Шуй проекти

(42 гласа, рейтинг 4.98 от 5)

Фън Шуй проектите на домове, офиси, магазини, заведения включват:

Радиестезично изследване за геопатология.
Геопатология наричаме излъчвания от земята - от разломи и пукнатини в земната кора, от подземни води, кухини, рудни залежи, радиоактивност и др. Тези излъчвания са електромагнитни полета с честота, вредна за здравето на човека. Сами по себе си могат да причинят различи неразположения, дискомфорт, болести. Трансформиране на такива въздействия се постига чрез най-новите достижения в областта на енергоинформационните технологии и торсионните полета.

Индивидуален анализ за всеки човек чрез нумерология, китайска астрология и други методи.
На тази база може да се определи какво е полезно за всеки човек индивидуално, например: разположение на мебели, избор на цветове, подбор на Фън Шуй лечения, духовни практики, лечебни подходи и методи, езотерична литература за четене и и изобщо всичко, което се сетим. По този начин работим комплексно на ниво Дух, Душа и Тяло с цел лично осъзнаване, повече радост, удоволствие, лекота и щастие в живота.

Анализ на формата на пространството, разпределението на стаите и санитарните помещение.
Според Фън Шуй всяко пространство, оградено с ясни граници може да се раздели на осем сектора и център. А всеки сектор съответства на определена сфера от живота.

В Школата на Летящите звезди в различните сектори има различни звезди, в зависимост от хороскопа на дома. Тук се разглеждат взаимодействия между хороскопа на дома и околното пространство, хороскопа на дома и личните характеристики на хората.

В класическата Школата Ба Джай (Осем двореца) секторите и посоките са: “Благоденствие”, “Лично развитие”, “Дълголетие”, “Здраве”, “Тотален крах”, “6 ша”, “5 призрака”, “Нещастие”.

При квадратни и правоъгълни пространства секторите са в хармония. При Г-образни, Т-образни, силно начупени форми на пространствата, някои сектори липсват или са малки. Тогава на хората не им върви или имат проблеми в съответните сфери на живота. За да подобрим живота си е мъдро да направим енергийно балансиране на определените сектори и цялостното пространство. От друга страна, в Школата на «Летящите звзеди» не всички сектори са с благоприятна енергия. Съответно необходима е преценка от специалист трябва ли даден ощетен сектор да се привлича енергийно и как.

В случаите когато има избор, може да се избере най-благоприятна стая и разположение, посока на леглото и бюрото за всеки член на семейството, това е една от най-силните страни на Фън Шуй анализа.

Неутрализиране на някои неблагоприятни влияния и стимулиране на благоприятните според класическите школи: школата на "Летящите звезди" и "Ба Джай".

Трансформиране на вредни влияния от:
* пътища и ръбати обекти, насочени към сградата
* видими греди и колони, наклонени тавани (променят плавното движението на енергията в пространството)
* околни сгради и съоръжения (болница по съседство, запустяла къща, трафопост ...)
* предишни собственици и дейности (техните проблеми може да се пренесат в живота на новия собственик)
* от силни електромагнитни полета, излъчвания от компютри, телевизори, мобилни апарати, и др.
* вредни влияния от други източници

Балансиране на петте елемента Концепцията за петте елемента е основна концепция във всички източните учения. Във Фън Шуй техните имена са: Метал, Вода, Дърво, Огън, Земя. Всяко нещо на света, всяка форма, материал, цвят, природно явление, орган, чувство ... би могло да бъде причислено към един или няколко от тези пет елемента. Те представляват пет различни начина, по които енергията Ци се проявява. Задълбоченият анализ на взаимодействието на петте елемента съществено увеличава ефективността на Фън Шуй.

Енергийно изчистване на пространството
Прави се от консултанта. На живеещите се препоръчват методи, които те могат да използват за да пречистват пространството сами.

Според необходимостта и изискванията на клиента, в проекта влиза:
* разполагане на мебели, уреди и др.;
* разпределение на стаи (например при две детски стаи - коя за кого е добре);
* ориентация на работно място, леглото, печка;
* място на огледалата;
* подбор на цветове, форми, материали;
* избор и разпологане на биоенергийни хармонизатори за дома и хората.

За офисите най-важно е разположението и ориентацията на бюрата на кабинетите на ръководните кадри.

Проектите се предават написани, препоръките са обяснени.

Необходими данни за проект:
Рождени дати на хората (за предварителни изчисления на нумерология и китайска астрология): малкото име и дата на раждане.
Схема или архитектурен план и оглед на обекта: къща, апартамент, офис, заведение, магазин и др. Добре би било схемата на пространство да бъде изпратена преди огледа по mail

Ценовата оферта може да видите тук: https://www.fengshuibg.com/services/services-cost.html

Фън Шуй е приложим на различни етапи от изграждането на жилища и бизнес обекти. Разбира се, по-добре – на по-ранен етап.

Интериорните проектите е мъдро да се правят от дизайнер. В този случай, взаимодействието между дизайнера и фън шуй консултанта предполага добро желание да съвместна работа и от двете страни.

 

Бъдете благословени със здраве, любов и осъзнатост!

Авторските права върху публикациите принадлежат на сайта. Материали или части от тях могат да се ползват при условие че е цитиран автора, има линк към източника и имате разрешение от нас за това. Благодарим предварително!

 инж.
Фън шуй консултант
https://www.fengshuibg.com/